Historie značky

Cech pivovarníků a Jan Amos Komenský

Vaření piva v královském městě Uherský Brod má dlouholetou tradici, která sahá do středověku. Z historických pramenů se dozvídáme, že i nejznámější osobnost Uherskobrodska J. A. Komenský, který se narodil 28. 3. 1592, patřil do pivovarské rodiny, neboť Martin Komenský – otec J. A. Komenského, byl členem cechu pivovarníků v Uherském Brodě. 

První společný a druhý panský pivovar v Uherském Brodě

První společný pivovar, který nahradil právovárečné domy, si měšťané postavili v roce 1614, ale již v roce 1643 byl zničen za třicetileté války švédskými vojsky. Druhý pivovar byl postaven v roce 1652. Původně městský pivovar byl později odkoupen rodinou Kauniců. Od roku 1848 byl tento pivovar pronajímán.

František Bedřich Janáček zakládá nový Uherskobrodský pivovar

Jedním z posledních nájemců panského pivovaru byl český sládek František Bedřich Janáček (1845 – 1925). Pro neshody s majitelem panského pivovaru se rozhodl postavit si vlastní pivovar, s jehož stavbou započal v roce 1894 a dokončil ji v roce 1895. F. B. Janáček svou iniciativou pozvedl pivovar mezi přední závody tohoto druhu u nás. Pivovar již v předválečné době byl znám svými exportními dodávkami zejména do jihovýchodní Evropy a poznenáhlu zatlačoval všechny zastaralé pivovary v okolí včetně panského pivovaru ve městě. V roce 1914 se stává společníkem F. B. Janáčka jeho syn Jaromír Janáček (1894 – 1951), který v roce 1921 přebírá vedení rodinného podniku. Jaromír Janáček dále zvelebuje rodinný pivovar až do znárodnění v roce 1948.

Současnost

V roce 1993 získali zpět pivovar potomci původního vlastníka.  Byla ukončena rozsáhlá výstavba a rekonstrukce celého pivovaru, která přiřadila Pivovar JANÁČEK opět mezi nejmodernější svého druhu ve střední Evropě. Byla do provozu spuštěna nová, plně automatizovaná várna a stáčecí linka na nerezové KEG sudy, čímž se opět zvýšila kvalita piva i kapacita pivovaru. Pivovar Janáček s.r.o. se dne 28.3.1995 transformoval na Pivovar Janáček a.s., jejíž akcie stávající majitelé odprodali postupně firmě Delta a.s. z Uherského Hradiště, která se od 25.4.1995 stala novým majitelem podniku. V roce 2007 do pivovaru majetkově vstoupila Firma Pivovary Lobkowicz, a.s. Bývalý vlastník pivovar Ivan Pjevič prodal začátkem roku 2009 všech 100 % akcií skupině Pivovary Lobkowicz Group,a.s. V roce 2012 byla na trh uvedena značka piva Uherský Brod.

 

 

 

Je vám více než 18 let?

Potvrďte prosím, že je vám více než 18 let.